Արձանագրություն թիվ 1

Կազմված է 19.07.2023թ. բաղկացած է 5 (հինգ) թերթից ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1 «ՊԱՐՈՆՅԱՆ 42»  համատիրության հիմնադիրների հիմնադիր ժողովի 19.07.2023թ.                                                                                                                                              ք. Երևան Ժողովն անցկացվում է հարցման միջոցով: Ժողովին մասնակցեցին՝ Հայաստանի Հանրապետություն,…

Continue ReadingԱրձանագրություն թիվ 1