Պարոնյան 42

Հասցե Պարոնյան 42
Հարկերի քանակ 13
Ընդհանուր մակերես, քմ 19300
Բնակելի մակերես, քմ 14057
Հասարակական օգտագործման տարածք, քմ 4077.08
Ընդհանուր օգտագործման տարածք, քմ 4609
Բնակարանների քանակ 138
Վերելակ
Մարդատար մինչև 8 հոգի
Բեռնատար մինչև 12 հոգի
Դռնախոս կա
Ավտոկայանատեղի 34
Էլեկտրական ավտոմեքենաների լիցքավորման կայան չկա
Հեծանիվների կայանատեղի չկա


Հանձնվել է շահագործման 2022թ.
Ընթացիկ վերանորոգում 2023թ.
Կապիտալ վերանորոգում 2031թ.


Տեսահսկման համակարգ շուտով
Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ կա
Վթարային էլեկտրասնուցում կա
Ինտերնետ կապ կա
Հեռուստատեսություն կա


Շենքի կառուցապատող մարմին «Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲԸ
Շենքի կառավարման մարմին «Ուրբան Փրոփերթի Մենեջմենթ» ՍՊԸ

Արձանագրություններ